Poradnik Freelancera

Coraz więcej osób pracuje jako freelancer, doceniając zalety nienormowanego czasu pracy. Niestety, w parze z popularnością tej formy pracy, nie zawsze idzie jej jakość i znajomość przynajmniej podstawowych zasad.

Może kiedyś ten dział przerodzi się w normalny poradnik dla freelencerów, teraz po prostu opiszę zasady dobrej współpracy ze Zleceniobiorcami, jako zleceniodawca który miesięcznie wystawia kilkadziesiąt różnych zleceń, czasami dosyć dużych jak np. ostatnio ponad 500 tekstów w jednym zleceniu. Warto przemyśleć te uwagi, bowiem czasami są one przyczyną zakończenia/zerwania współpracy.